Dong dat 2015

Tôi đã tới Nepal trước, trong và sau trận động đất, và bạn nên đến đây vào năm 2016

Tôi đã tới Nepal trước, trong và sau trận động đất, và bạn nên đến đây vào năm 2016

Nếu có một phần của Nepal ở lại trong bạn trong suốt quãng đời còn lại thì đó là cảnh đẹp tuyệt vời như trong những tấm bưu thiếp mà bạn sẽ thấy

Top