ANNAPURNA

Tôn Trọng Annapurna và lịch sử của vùng

Tôn Trọng Annapurna và lịch sử của vùng

Dường như hầu hết mọi người đều biết ít nhất một phần lịch sử leo núi chinh phục Everest, như là đã từng xem một bộ phim về thảm hoạ Everest, đọc cuốn Into Thin Air, hoặc chỉ nghe câu chuyện hơn 200 người từng chết trong quá trình chinh phục. Everest dạy chúng ta rằng leo núi có thể nguy hiểm, nhưng Everest vẫn được coi là thuần hóa so với Annapurna.

Top