Annapurna Base Camp

Annapurna Base Camp - Nấc thang lên thiên đường

Annapurna Base Camp - Nấc thang lên thiên đường

Tôi đã đến chân cầu thang tới thiên đường, tôi đã gặp những đỉnh núi của thần thánh, tôi đã biết được giới hạn của mình. Niềm tự hào của tôi không phải là những tấm ảnh, mà là cảm giác của một trải nghiệm“ tôn giáo” mới.

Top