Annapurna Base Camp And Ghorepani Poon Hill

Nhật ký hành trình cung Annapurna Base Camp và Ghorepani Poon Hill

Nhật ký hành trình cung Annapurna Base Camp và Ghorepani Poon Hill

Chúng tôi đang đứng ở đây ngay trong lòng của Annapurna, phía trước ngọn Annapurna I sừng sững dưới nắng sớm. Nắng đã lên cao chiếu sáng khắp cả một vùng tuyết trắng nằm lọt thỏm xung quanh các ngọn núi. Cờ phướng giăng thành một đường giữa lòng chảo, màu sắc sặc sở của từng mảnh vải nho nhỏ khẽ bay khi có gió thoảng qua. Khúc này gió không mạnh lắm và có nắng sưởi ấm nên không thấy lạnh cho dù tuyết phủ bốn bề.

Top