ĐỘ KHÓ


NHẸ

Khách có điều kiện sức khoẻ tốt. Các hoạt động hàng ngày bao gồm các chuyến đi dạo trong thành phố, thăm các địa điểm, lái xe trên những con đường gập ghềnh.

TRUNG BÌNH

Đối với những người có thể lực tốt và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Mỗi ngày sẽ đi bộ đường dài trong nhiều giờ và một số ngày có thể nhiều thử thách hơn như leo dốc lên/xuống trên địa hình đồi núi liên tục.

KHÓ

Đối với những du khách kinh nghiệm có thể lực tốt, ngoài việc thường xuyên luyện tập thể dục thể thao thì có kinh nghiệm leo núi hoặc leo núi cao. Đi bộ đường dài nhiều giờ trong ngày ở núi cao và đường đi thường lên dốc/xuống dốc trên địa hình miền núi và có thể vượt đèo.

Top